Revoluční léčba
hemoroidů HAL-RAR

Po léčbě metodou HAL-RAR, tedy léčbě prolabujících hemoroidů
odcházíte následující den po operaci domů

Vyhledat lékaře pracující s metodou HAL-RAR

 

Vyžadujte šetrnou léčbu pomocí metody HAL-RAR

Nyní existuje další možnost. Místo bolestivých operací nabízí metoda HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation / podvázání hemoroidálních žil) a metoda HAL-RAR (Recto Anal Repair Systems / rekto-anální korekce prolabujících hemoroidů) od společnosti A.M.I. bezpečnou, rychlou a účinnou úlevu od všech stádií hemoroidů. Poraďte se proto s Vaším lékařem a zeptejte se na metodu HAL-RAR – opravdu miniinvazní metodu ošetření hemoroidů.

Každých 5 minut je někde na světě ošetřen jeden pacient metodou HAL-RAR od společnosti A.M.I.

Stručné informace o HAL-RAR

  • žádné řezání a otevřené rány
  • krátká doba ošetření
  • pouze jednodenní hospitalizace*
  • rychlá rekonvalescence po zákroku
  • velmi vysoké procento úspěšnosti po celém světě

Proč zvolit metodu HAL-RAR?

Řeší samotnou příčinu onemocnění!

Přesně identifikuje pomocí ultrazvuku zásobující žílu hemoroidu a jejím podvazem zamezí  krevnímu zásobení hemoroidu.

Koncepci metody HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation / podvázání hemoroidálních žil) původně vyvinul v roce 1995 Dr.Morinaga v Japonsku. Od roku 2000 provádí společnost A.M.I. na celém světě školení chirurgů se zařízením HAL. Koncem roku 2005 byla tato metoda vylepšena doplněním o systém RAR (Recto Anal Repair / rekto-anální korekce). Metoda HAL je obzvláště účinná u hemoroidů II. a III. stupně a společně s RAR u některých hemoroidů III. a většiny hemoroidů IV. stupně. Společně tvoří jednu z nejméně invazivních používaných metod zákroků, u níž není zapotřebí řezání a která je téměř bezbolestná. Použití metody HAL-RAR zabere pouze 30 minut a dá se provádět pod různými typy anestezie.

HAL - RAR

Jak metoda HAL funguje?

Do análního otvoru lékař jemně zavede ultrazvukovou sondu a ta pomocí Dopplerova efektu přesně identifikuje místa, kde se nacházejí zásobující žíly zásobující hemoroidy krví. Přesnou lokalizaci tohoto místa potvrdí přístroj zvukovým signálem. Lékař následně provede podvázání (ligaci) každé žíly dvojitým stehem. Dosáhne se tak zamezení krevního zásobení hemoroidů, tlak v nich se téměř okamžitě sníží a začnou se smršťovat. Po jednom až dvou týdnech už nejsou patrné a symptomy ustupují. Tam, kde je to zapotřebí (například v případě hemoroidů III. nebo IV.stupně) se dá rovněž použít metoda RAR (rekto-anální korekce) a dosáhnout tak přemístění vyhřezlých hemoroidů.

Jak metoda RAR funguje?

Princip metody RAR je geniálně jednoduchý.

 
 

Váš lékař doporučí anestezii, která je pro Vás nejvhodnější. Většina pacientů pociťuje pouze trochu nepříjemné pocity tlaku v análním kanálu a může se vrátit velmi rychle do normálního života. Riziko následného krvácení je mnohem menší než u jiných metod, a jakékoli další komplikace, k nimž může po zákroku dojít, jsou pouze méně závažné a vyskytují se poměrně zřídka. Tento postup byl do dnešní doby proveden u tisíců pacientů na celém světě a jeho výsledky jsou výborné. Statistiky ukazují, že ošetření hemoroidů metodou HAL-RAR není jen méně bolestivé a pacient se rychleji uzdraví než u jiných invazivnějších metod, ale že je i stejně účinné.

Výkon není hrazen zdravotními pojišťovnami, zdravotnická zařízení tedy mohou požadovat úhradu nákladů spojenou s tímto nadstandartním výkonem pacientem.

 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám!

Pro Váš zákrok
vyžadujte
vždy novou
sterilní sondu!
Střediska uvedena na této
stránce garantují použití vždy
nových sterilních sond.